Caj Wad dan Rawatan

Maklumat pembayaran di bawah ini adalah penting untuk anda mengetahui implikasi kewangan sebelum anda dimasukkan ke wad dan menerima rawatan.

Terdapat dua jenis bilik yang terdapat di setiap wad, iaitu Bilik Kelas Satu (bilik seorang atau berdua) dan Bilik Kelas Tiga.

Bayaran yang dikenakan adalah berpandukan kepada pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Bayaran tersebut adalah seperti berikut:

Deposit Wad

Kelas 1

Kelas 3

Warganegara

Sedang dikemaskini

Sedang dikemaskini

Bukan Warganegara

Sedang dikemaskini

Sedang dikemaskini

Jadual 1: Deposit kemasukan Wad

Caj Wad

Kelas 1 (bilik seorang)

Kelas 1 (bilik berdua)

Kelas 3

Warganegara

Sedang dikemaskini

Sedang dikemaskini

Sedang dikemaskini

Bukan Warganegara

Sedang dikemaskini

Jadual 2: Caj Wad

Caj Rawatan

Kelas 1

Kelas 3

Warganegara

Sedang dikemaskini

Sedang dikemaskini

Bukan Warganegara

Jadual 3: Caj Rawatan

Nota: Pihak hospital akan mengutip bayaran deposit penuh sebelum pesakit dimasukkan ke wad.

Bayaran untuk Klinik Pakar pula adalah seperti berikut:

Caj Rawatan Klinik Pakar

Rujukan daripada klinik atau hospital kerajaan

Rujukan daripada klinik atau hospital swasta

Warganegara

Sedang dikemaskini

Sedang dikemaskini

Bukan Warganegara

Sedang dikemaskini

Jadual 4: Caj Rawatan Klinik Pakar

Bagi perkhidmatan klinikal yang lain, caj rawatan yang dikenakan adalah seperti berikut:

Perkhidmatan klinikal

Warganegara

Bukan warganegara

  • Fisioterapi
  • Jurupulih Cara Kerja
  • Jurupulih Pertuturan
  • Audiologi
  • Perubatan Tradisional dan Komplementari

Sedang dikemaskini

Sedang dikemaskini

Jadual 5: Caj rawatan untuk perkhidmatan klinikal yang lain.

Sebarang penyiasatan (contoh: ujian darah, x-ray dan sebagainya) atau peralatan perubatan iaitu medical equipment (contoh: orthosis, prosthesis dan sebagainya) akan dikenakan bayaran yang berasingan berpandukan pekeliling oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Untuk pesakit ditanggung majikan, sila bawa Surat Jaminan (Guarantee Letter) yang sah daripada majikan sebelum anda dimasukkan ke wad atau apabila anda menghadiri sebarang temujanji.

Untuk pesakit berbayar, anda akan dimaklumkan tentang jumlah bayaran yang mungkin akan dikenakan sehari sebelum discaj. Anda juga boleh dimaklumkan tentang jumlah terkini bil anda secara berkala sekiranya anda tinggal lama di hospital.

Nota: Sila bawa bersama dokumen di bawah ini untuk pengesahan kami (jika ada):

  • Kad OKU
  • Kad Pesara
  • Surat Sekolah


Bagaimana untuk membuat bayaran?

Untuk kemudahan anda, kami menerima bayaran dalam bentuk tunai, kiriman wang pos, deraf bank, dan cek bank. Cek peribadi adalah tidak diterima.

Sila hubungi Unit Hasil Hospital Rehabilitasi Cheras bagi mendapatkan maklumat lanjut jika anda mempunyai sebarang kemusykilan berkenaan dengan pembayaran.