Deposit Kemasukan Wad

Kadar bayaran deposit kemasukan wad di HRC adalah bergantung kepada jenis perubatan dan mengikut kelas yang telah ditetapkan. Semua pesakit dikehendaki membayar deposit apabila dimasukkan ke wad kecuali seperti yang dinyatakan di bawah:

Disiplin Wad

Warganegara Malaysia

Warganegara Asing

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Perubatan

 RM700.00 – RM20.00 RM7,000.00 – RM1,400.00